dogsing.com

1066 – zrec текст песни

подождите пожалуйста...

byzantského posla
v kruhu s katechumény
slyšte jak budou
v posvátném háji zvony bít!
krví a kristovým mečem
učiv nás svornosti
jediného boha
teď každý musí v duši ctít!

jakživ neslyšel jsem
cizáckou víru hlásat moudrost
navždy přísahal jsem bohům svým
v ratarské svatyni věrnost!

pošleme na smrt věrozvěsta!
hlavu obětujme bohům!

každý ten budiž sťat
pro nějž je návrat slunce
noc svatojánská
sám sobě bude kat
zhyne, toť vůle je
velkomoravská!

na smrt pošleme věrozvěsta!
hlavu nabodnem na kopí!
přizvi žerče mrtvé druhy
vyzvi bohy!
pro hojnost a v brtích dost medu
přijmi oběť z našich mlat
pro slávu mého rodu
dej vždy našim krbům žhát!

- zrec текст песни

случайный